ឱកាសការងារ

ចំណងជើង ថ្ងៃផុតកំណត់
Finance Manager 31 មករា 2019
Site MEP Engineer 31 មករា 2019
Stock Controller 31 មករា 2019
Planning Engineer 31 មករា 2019
Quantity Surveyor 31 មករា 2019
Plumbing Engineer 31 មករា 2019
Accounting Supervisor 31 មករា 2019
Marketing Officer 31 មករា 2019
Payroll Officer 31 មករា 2019
Architect 31 មករា 2019
Site Engineer 31 មករា 2019
Site Manager 31 មករា 2019
Shop Drawing Engineer 31 មករា 2019
Structural Design Engineer 31 មករា 2019
IT Programmer 31 មករា 2019
HR Intern 31 មករា 2019
Assistant to Chief HR Officer 31 មករា 2019
Accountant 31 មករា 2019
Recruitment Officer 31 មករា 2019
Training Supervisor 31 មករា 2019
Procurement Officer 31 មករា 2019
Procurement Manager 31 មករា 2019
Employee Relations Officer 31 មករា 2019
QA/QC Engineer 31 មករា 2019
Administrative Officer 31 មករា 2019
Internal Financial Auditor 31 មករា 2019
Public Relation Officer 31 មករា 2019
Graphic Designer 31 មករា 2019
Teller 31 មករា 2019
Video Editor 31 មករា 2019
MEP Design Supervisor 31 មករា 2019

ទំនាក់ទំនងដាក់ពាក្យ


បេក្ខជនដែលមានចំណាប់អារម្មណ៍ អាចរៀបចំប្រវត្តិរូបសង្ខេប ព្រឹត្តិប័ត្រពិន្ទុ និងឯកសារពាក់ព័ន្ធដោយភ្ជាប់មកជាមួយនូវ រូបថត ៤x៦ និងបញ្ជាក់ពីតួនាទីដែលចាប់អារម្មណ៍ រួចផ្ញើរមកកាន់អាសយដ្ឋាន ៖
  
នាយកដ្ឋានធនធានមនុស្ស និងប្រតិបត្តិ

ការិយាល័យកណ្តាល បុរី ប៉េង ហួត
អាគារលេខ ២៦៦ ផ្លូវ៥៩៨ សង្កាត់ភ្នំពេញថ្មី ខណ្ឌសែនសុខ រាជធានីភ្នំពេញ
ទូរសព្ទទំនាក់ទំនង៖ (855) 98 528 666/ 011 557 314
សារអេឡិចត្រូនិក៖ job@penghuoth.com
គេហទំព័រ៖ www.penghuoth.com

ដាក់ពាក្យឥឡូវនេះ


ទាញយកកម្មវិធីតាមរយៈទូរសព័្ទដៃ:

បណ្តាញទំនាក់ទំនងសង្គម:

Facebook
 Instagram Youtube Line Twitter Linked Google Plus 

ទីតាំងការិយាល័យ

អគារលេខ២៦៦ ផ្លូវ ៥៩៨ សង្កាត់ភ្នំពេញថ្មី
ខណ្ឌសែនសុខ រាជធានីភ្នំពេញ ព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា
លេខទូរស័ព្ទ: (+855) 23 6969 699
អ៊ីម៉ែល: sale@penghuoth.com
អ៊ីម៉ែល: info@penghuoth.com

ទំនាក់ទំនង
(+855) 15 90 6789