ឱកាសការងារ

ចំណងជើង ថ្ងៃផុតកំណត់
Project Management Director 31 កក្កដា 2017
Project Manager 31 កក្កដា 2017
Finance Manager 31 កក្កដា 2017
បុគ្គលិកបច្ចេកទេសថែទាំសួន 31 កក្កដា 2017
Graphic Designer 31 កក្កដា 2017
Internal Financial Audit Supervisor 31 កក្កដា 2017
Structural Design Supervisor 31 កក្កដា 2017
Structural Design Manager 31 កក្កដា 2017
Planning Engineer 31 កក្កដា 2017
Quantity Surveyor 31 កក្កដា 2017
Document Controller 31 កក្កដា 2017
Marketing Manager 31 កក្កដា 2017
Public Relation Officer 31 កក្កដា 2017
Internal Financial Auditor 31 កក្កដា 2017
Payroll Officer 31 កក្កដា 2017
Performance Management Officer 31 កក្កដា 2017
Architect 31 កក្កដា 2017
Site MEP Engineer 31 កក្កដា 2017
Sales Officer 31 កក្កដា 2017
Teller 31 កក្កដា 2017
Structural Design Engineer 31 កក្កដា 2017
IT Programmer 31 កក្កដា 2017
HR Intern 31 កក្កដា 2017
Assistant to Chief HR Officer 31 កក្កដា 2017
Accountant 31 កក្កដា 2017
Assistant to Finance Director 31 កក្កដា 2017
Assistant to HR and Operations Director 31 កក្កដា 2017
Customer Service Officer 31 កក្កដា 2017
Video Editor 31 កក្កដា 2017

ទំនាក់ទំនងដាក់ពាក្យ


បេក្ខជនដែលមានចំណាប់អារម្មណ៍ អាចរៀបចំប្រវត្តិរូបសង្ខេប ព្រឹត្តិប័ត្រពិន្ទុ និងឯកសារពាក់ព័ន្ធដោយភ្ជាប់មកជាមួយនូវ រូបថត ៤x៦ និងបញ្ជាក់ពីតួនាទីដែលចាប់អារម្មណ៍ រួចផ្ញើរមកកាន់អាសយដ្ឋាន ៖
  
នាយកដ្ឋានធនធានមនុស្ស និងប្រតិបត្តិ

ការិយាល័យកណ្តាល បុរី ប៉េង ហួត
អាគារលេខ ២៦៦ ផ្លូវ៥៩៨ សង្កាត់ភ្នំពេញថ្មី ខណ្ឌសែនសុខ រាជធានីភ្នំពេញ
ទូរសព្ទទំនាក់ទំនង៖ (855) 98 528 666/ 011 557 314
សារអេឡិចត្រូនិក៖ job@penghuoth.com
គេហទំព័រ៖ www.penghuoth.com

ដាក់ពាក្យឥឡូវនេះ


ទាញយកកម្មវិធីតាមរយៈទូរសព័្ទដៃ:

បណ្តាញទំនាក់ទំនងសង្គម:

ទីតាំងការិយាល័យ

អគារលេខ២៦៦ ផ្លូវ ៥៩៨ សង្កាត់ភ្នំពេញថ្មី
ខណ្ឌសែនសុខ រាជធានីភ្នំពេញ ព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា
លេខទូរស័ព្ទ: (+855) 23 6969 699
អ៊ីម៉ែល: sale@penghuoth.com
អ៊ីម៉ែល: info@penghuoth.com

ទំនាក់ទំនង
(+855) 15 90 6789