ឱកាសការងារ

ចំណងជើង ថ្ងៃផុតកំណត់
Internal Financial Audit Supervisor 30 វិច្ឆិកា 2017
MEP Design Engineer 30 វិច្ឆិកា 2017
Stock Controller 30 វិច្ឆិកា 2017
Structural Design Manager 30 វិច្ឆិកា 2017
Planning Engineer 30 វិច្ឆិកា 2017
Quantity Surveyor 30 វិច្ឆិកា 2017
Document Controller 30 វិច្ឆិកា 2017
Plumbing Engineer 30 វិច្ឆិកា 2017
Finance Manager 30 វិច្ឆិកា 2017
Project Management Director 30 វិច្ឆិកា 2017
Marketing Manager 30 វិច្ឆិកា 2017
Public Relation Officer 30 វិច្ឆិកា 2017
បុគ្គលិកបច្ចេកទេសថែទាំសួន 30 វិច្ឆិកា 2017
Internal Financial Auditor 30 វិច្ឆិកា 2017
Performance Management Officer 30 វិច្ឆិកា 2017
Architect 30 វិច្ឆិកា 2017
Site MEP Engineer 30 វិច្ឆិកា 2017
Site Engineer 30 វិច្ឆិកា 2017
Sales Officer 30 វិច្ឆិកា 2017
Structural Design Engineer 30 វិច្ឆិកា 2017
IT Programmer 30 វិច្ឆិកា 2017
HR Intern 30 វិច្ឆិកា 2017
Assistant to Chief HR Officer 30 វិច្ឆិកា 2017
Administrative Officer 30 វិច្ឆិកា 2017
Accountant 30 វិច្ឆិកា 2017
Assistant to Finance Director 30 វិច្ឆិកា 2017
Assistant to HR and Operations Director 30 វិច្ឆិកា 2017
Recruitment Officer 30 វិច្ឆិកា 2017
Customer Service Officer 30 វិច្ឆិកា 2017
Graphic Designer 30 វិច្ឆិកា 2017

ទំនាក់ទំនងដាក់ពាក្យ


បេក្ខជនដែលមានចំណាប់អារម្មណ៍ អាចរៀបចំប្រវត្តិរូបសង្ខេប ព្រឹត្តិប័ត្រពិន្ទុ និងឯកសារពាក់ព័ន្ធដោយភ្ជាប់មកជាមួយនូវ រូបថត ៤x៦ និងបញ្ជាក់ពីតួនាទីដែលចាប់អារម្មណ៍ រួចផ្ញើរមកកាន់អាសយដ្ឋាន ៖
  
នាយកដ្ឋានធនធានមនុស្ស និងប្រតិបត្តិ

ការិយាល័យកណ្តាល បុរី ប៉េង ហួត
អាគារលេខ ២៦៦ ផ្លូវ៥៩៨ សង្កាត់ភ្នំពេញថ្មី ខណ្ឌសែនសុខ រាជធានីភ្នំពេញ
ទូរសព្ទទំនាក់ទំនង៖ (855) 98 528 666/ 011 557 314
សារអេឡិចត្រូនិក៖ job@penghuoth.com
គេហទំព័រ៖ www.penghuoth.com

ដាក់ពាក្យឥឡូវនេះ


ទាញយកកម្មវិធីតាមរយៈទូរសព័្ទដៃ:

បណ្តាញទំនាក់ទំនងសង្គម:

Facebook
 Instagram Youtube Line Twitter Linked Google Plus 

ទីតាំងការិយាល័យ

អគារលេខ២៦៦ ផ្លូវ ៥៩៨ សង្កាត់ភ្នំពេញថ្មី
ខណ្ឌសែនសុខ រាជធានីភ្នំពេញ ព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា
លេខទូរស័ព្ទ: (+855) 23 6969 699
អ៊ីម៉ែល: sale@penghuoth.com
អ៊ីម៉ែល: info@penghuoth.com

ទំនាក់ទំនង
(+855) 15 90 6789