ឱកាសការងារ

ចំណងជើង ថ្ងៃផុតកំណត់
Marketing Officer 28 កុម្ភៈ 2018
Site Engineer 28 កុម្ភៈ 2018
Shop Drawing Engineer 28 កុម្ភៈ 2018
Structural Design Manager 28 កុម្ភៈ 2018
Planning Engineer 28 កុម្ភៈ 2018
Quantity Surveyor 28 កុម្ភៈ 2018
Document Controller 28 កុម្ភៈ 2018
Plumbing Engineer 28 កុម្ភៈ 2018
បុគ្គលិកបច្ចេកទេសថែទាំសួន 28 កុម្ភៈ 2018
Site Manager 28 កុម្ភៈ 2018
Structural Design Engineer 28 កុម្ភៈ 2018
HR Intern 28 កុម្ភៈ 2018
Assistant to Chief HR Officer 28 កុម្ភៈ 2018
Accountant 28 កុម្ភៈ 2018
Recruitment Officer 28 កុម្ភៈ 2018
Recruitment Supervisor 28 កុម្ភៈ 2018
Training Supervisor 28 កុម្ភៈ 2018
MEP Design Engineer 28 កុម្ភៈ 2018
Stock Controller 28 កុម្ភៈ 2018
Internal Financial Auditor 28 កុម្ភៈ 2018
Payroll Officer 28 កុម្ភៈ 2018
Architect 28 កុម្ភៈ 2018
Site MEP Engineer 28 កុម្ភៈ 2018
Customer Service Officer 28 កុម្ភៈ 2018
Sales Officer 28 កុម្ភៈ 2018
IT Programmer 28 កុម្ភៈ 2018

ទំនាក់ទំនងដាក់ពាក្យ


បេក្ខជនដែលមានចំណាប់អារម្មណ៍ អាចរៀបចំប្រវត្តិរូបសង្ខេប ព្រឹត្តិប័ត្រពិន្ទុ និងឯកសារពាក់ព័ន្ធដោយភ្ជាប់មកជាមួយនូវ រូបថត ៤x៦ និងបញ្ជាក់ពីតួនាទីដែលចាប់អារម្មណ៍ រួចផ្ញើរមកកាន់អាសយដ្ឋាន ៖
  
នាយកដ្ឋានធនធានមនុស្ស និងប្រតិបត្តិ

ការិយាល័យកណ្តាល បុរី ប៉េង ហួត
អាគារលេខ ២៦៦ ផ្លូវ៥៩៨ សង្កាត់ភ្នំពេញថ្មី ខណ្ឌសែនសុខ រាជធានីភ្នំពេញ
ទូរសព្ទទំនាក់ទំនង៖ (855) 98 528 666/ 011 557 314
សារអេឡិចត្រូនិក៖ job@penghuoth.com
គេហទំព័រ៖ www.penghuoth.com

ដាក់ពាក្យឥឡូវនេះ


ទាញយកកម្មវិធីតាមរយៈទូរសព័្ទដៃ:

បណ្តាញទំនាក់ទំនងសង្គម:

Facebook
 Instagram Youtube Line Twitter Linked Google Plus 

ទីតាំងការិយាល័យ

អគារលេខ២៦៦ ផ្លូវ ៥៩៨ សង្កាត់ភ្នំពេញថ្មី
ខណ្ឌសែនសុខ រាជធានីភ្នំពេញ ព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា
លេខទូរស័ព្ទ: (+855) 23 6969 699
អ៊ីម៉ែល: sale@penghuoth.com
អ៊ីម៉ែល: info@penghuoth.com

ទំនាក់ទំនង
(+855) 15 90 6789