ឱកាសការងារ

ចំណងជើង ថ្ងៃផុតកំណត់
Planning Engineer 30 កញ្ញា 2018
Quantity Surveyor 30 កញ្ញា 2018
Plumbing Engineer 30 កញ្ញា 2018
Accounting Supervisor 30 កញ្ញា 2018
Tax Manager 30 កញ្ញា 2018
Marketing Officer 30 កញ្ញា 2018
Site Manager 30 កញ្ញា 2018
Shop Drawing Engineer 30 កញ្ញា 2018
IT Programmer 30 កញ្ញា 2018
Assistant to Chief HR Officer 30 កញ្ញា 2018
Accountant 30 កញ្ញា 2018
Recruitment Officer 30 កញ្ញា 2018
Recruitment Supervisor 30 កញ្ញា 2018
Training Supervisor 30 កញ្ញា 2018
Procurement Officer 30 កញ្ញា 2018
Procurement Supervisor 30 កញ្ញា 2018
Procurement Manager 30 កញ្ញា 2018
Employee Relations Officer 30 កញ្ញា 2018
QA/QC Engineer 30 កញ្ញា 2018
QA/QC Manager 30 កញ្ញា 2018
Administrative Officer 30 កញ្ញា 2018
Public Relation Officer 30 កញ្ញា 2018
Graphic Designer 30 កញ្ញា 2018

ទំនាក់ទំនងដាក់ពាក្យ


បេក្ខជនដែលមានចំណាប់អារម្មណ៍ អាចរៀបចំប្រវត្តិរូបសង្ខេប ព្រឹត្តិប័ត្រពិន្ទុ និងឯកសារពាក់ព័ន្ធដោយភ្ជាប់មកជាមួយនូវ រូបថត ៤x៦ និងបញ្ជាក់ពីតួនាទីដែលចាប់អារម្មណ៍ រួចផ្ញើរមកកាន់អាសយដ្ឋាន ៖
  
នាយកដ្ឋានធនធានមនុស្ស និងប្រតិបត្តិ

ការិយាល័យកណ្តាល បុរី ប៉េង ហួត
អាគារលេខ ២៦៦ ផ្លូវ៥៩៨ សង្កាត់ភ្នំពេញថ្មី ខណ្ឌសែនសុខ រាជធានីភ្នំពេញ
ទូរសព្ទទំនាក់ទំនង៖ (855) 98 528 666/ 011 557 314
សារអេឡិចត្រូនិក៖ job@penghuoth.com
គេហទំព័រ៖ www.penghuoth.com

ដាក់ពាក្យឥឡូវនេះ


ទាញយកកម្មវិធីតាមរយៈទូរសព័្ទដៃ:

បណ្តាញទំនាក់ទំនងសង្គម:

Facebook
 Instagram Youtube Line Twitter Linked Google Plus 

ទីតាំងការិយាល័យ

អគារលេខ២៦៦ ផ្លូវ ៥៩៨ សង្កាត់ភ្នំពេញថ្មី
ខណ្ឌសែនសុខ រាជធានីភ្នំពេញ ព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា
លេខទូរស័ព្ទ: (+855) 23 6969 699
អ៊ីម៉ែល: sale@penghuoth.com
អ៊ីម៉ែល: info@penghuoth.com

ទំនាក់ទំនង
(+855) 15 90 6789